انواع محصولات وال فلور

با سیستم های عمودی سبز از وال فلور شما می توانید زیبا، با دوام، باغ های عمودی برای هر دو کاربرد محیط داخلی و خارجی ایجاد کنید.