شورای نگهبان استان سمنان تاکنون از سوی هیچ جناحی تحت فشار نبوده است/ شورای نگهبان حافظ جمهوریت و اسلامیت

  • 1398/04/25
  • 15:51
شورای نگهبان استان سمنان تاکنون از سوی هیچ جناحی تحت فشار نبوده است/ شورای نگهبان حافظ جمهوریت و اسلامیت

مسئول دفتر نظارت شورای نگهبان استان سمنان، این نهاد انقلابی را حافظ جمهوریت و اسلامیت دانست و گفت: شورای نگهبان استان سمنان در راستای فعالیت های نظارتی و تصمیم گیری خود تاکنون از سوی هیچ گروه و جناحی تحت فشار نبوده است.

جدیدترین اخبار

جدیدترین اخبار