کاریکاتور/دعوای ترامپ و عمو سام

  • 1398/04/25
  • 08:51
کاریکاتور/دعوای ترامپ و عمو سام

ترامپ: ایران! اگر داری گوش می‌دهی، بهتر است مراقب باشی. ایرانی‌ها دارند به حیطه خطرناکی پا می‌گذارند.

جدیدترین اخبار

جدیدترین اخبار