درباره توسعه تامین سما سبز


Wallflore ، وال فلور مبتکر سیستم های ایجاد فضای سبز (پوشش سبز)
سیستم های وال فلور حاصل سال ها تحقیق در زمینه گسترش سیستم های پوششی سبز با استفاده از مصالح و مواد بازیافتی و قابل بازیافت، با استاقمت و عمر طولانی و هزینه مقرون به صرفه در همه مراحل از جمله نصب،راه اندازی و نگهداری می باشد.
تکنولوژیی انحصاری سیستم های وال فلور متشکل از حیطه گسترد های از سیستم وال فلور می باشد که موجب می شود که هر ارتفاع و دیوار ساختمانی به صورت مقرون به صرفه، پوشش شود: قسمت های داخلی یا خارجی ساختمان، ساختمان های تجاری یا مسکونی ، جدید یا نوسازی شده.