وال فلور و محیط زیست


محیط زیست:

کاهش گاز گلخانه ای CO2 ، الویتی جهانی برای دستیابی به توسه اقتصادی پایدار و مستمر می باشد.

خروج CO2 از طریق سیستم های گرمایش و سرمایشی ساختمان صورت می گیرد که نسبت به خروج آن از وسائل نقلیه از نظر اهمیت در مقام دوم قرار دارد. اما با بهبود ومهندسی کردن ذخیره ای انرژی و عدم خروج ان از ساختمان می توان اثر سو کربن را کاهش داده و این عمل می تواند از طریق تعبیه سیستم های بهبود در زمان احداث ساختمان و همچنین صرفه جویی موثر در انرژی پیش بینی شود.

 

سیستم های وال فلور، برای مدیریت انرژی ساختمان دارای چندین مزیت و برتری هستند.

اگر سیستم های وال فلور، به همراه لایه عایق خارجی به کار روند، با ایجاد سایه در مقابل خورشید، موجب کاهش استفاده از تهویه مطبوع در تابستان و در نتیجه کاهش ضریب انتقال حرارت سااختمان خواهند شد. این ترکیب شاخصه منحصر به فردی است که در هیچ یک از سیستم های پوششی دیگر وجود ندارد. همچنین، سیستم های وال فلور، اگر در داخل ساختمان استفاده شوند از طریق دفع آلاینده ها و سموم هوایی موجب بهبود کیفیت هوای داخل ساختمان می شوند.

 

  • کاهش گازهای گلخانه ای
  • توسعه فضای سرانه ی سبز
  • کاهش آلودگی های زیست محیطی و آفات گیاهی
  • افزایش اکسیژن محیطی
  • نگهداری با کمترین هزینه
  • کاهش شیوع بیماری های ویروسی، آلودگی های فصلی، سرماخوردگی